Thursday, November 12, 2009

Maksima atau Maksimum?

Perkataan yang tepat digunakan untuk menyatakan maksud; jumlah yang sebanyak-banyaknya ialah perkataan 'Maksimum' (Rujuk Kamus Dewan edisi keempat m/s 984).

No comments:

Post a Comment

Hanya untuk bertanya lebih lanjut berkaitan perkara yang tidak difahami.