Saturday, April 16, 2011

Latar Masyarakat dalam novel Anak Din Biola, Tragedi Empat Disember dan Kanang: Cerita Seorang Pahlawan

Anak Din Biola, karya Maaruf Mahmud
Tragedi Empat Disember, karya Dzul Karnain Ithnain
Kanang: Cerita Seorang Pahlawan, karya Maznan Nordin

Huraikan secara ringkas tiga latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang anda kaji.

Jawapan:

Anak Din Biola, karya Maaruf Mahmud

Novel yang saya kaji ialah novel Anak Din Biola. Terdapat beberapa latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Latar masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang pelbagai kaum. Contohnya, Budiman berbangsa Melayu, Chong pula berbangsa Cina manakala Chandra berbangsa India. Mereka tinggal bersama-sama di Rumah Bonda. Latar masyarakat yang kedua ialah masyarakat anak-anak yatim yang tinggal di rumah kebajikan. Budiman, Chong dan Chandra menjadi penghuni Rumah Bonda. Novel ini juga menggambarkan masyarakat seniman. Din Biola merupakan penggesek biola yang terkenal. Beliau mendapat pengiktirafan kerana kegiatannya dalam bidang muzik.


Tragedi Empat Disember, karya Dzul Karnain Ithnain

Novel yang saya kaji ialah novel Tragedi Empat Disember. Terdapat beberapa latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Latar masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang prihatin. Contohnya, Pak Widodo dan Antik menyelamatkan Azam dan Razi dengan membawa mereka pulang ke rumah untuk dirawat. Latar masyarakat yang kedua ialah masyarakat yang bekerjasama dalam menjayakan sesuatu. Contohnya, Azam dan rakan-rakannya bekerjasama menjayakan ekspedisi. Latar masyarakat yang terakhir ialah masyarakat pelbagai kaum. Azam berbangsa Melayu, Lim berbangsa Cina, Rendra berbangsa India dan Zanawati berbangsa Melayu merupakan sahabat baik.

Kanang: Cerita Seorang Pahlawan, karya Maznan Nordin


Novel yang saya kaji ialah novel Kanang: Cerita Seorang Pahlawan. Terdapat beberapa latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Masyarakat yang percaya kepada adat, pantang larang, petua dan mimpi. Contohnya, sebelum masuk ke hutan, Kanang mengorbankan ayam jantan sambil mejampi serapah. Masyarakat yang prihatin. Contohnya, pegawai pemerintah Kanang pernah tiga kali tidur di hospital menemani Kanang yang terlantar di hospital. Latar masyarakat yang terakhir ialah masyarakat yang tolong-menolong. Contohnya, jiran tetagga membawa Helen ke klinik kerana pengsan setelah mengetahui Kanang cedera dalam operasi.


Latihan pengukuhan

1. Novel yang saya kaji ialah novel Anak Din Biola. Terdapat beberapa latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Latar masyarakat yang pertama ialah __________________________________________. Contohnya, Budiman __________________, Chong pula berbangsa _____________ manakala Chandra berbangsa ______________. Mereka tinggal bersama-sama di ______________________. Latar masyarakat yang kedua ialah _____________________________________ yang tinggal di rumah kebajikan. ______________, __________________ dan __________________ menjadi penghuni Rumah Bonda. Novel ini juga menggambarkan masyarakat ___________. Din Biola merupakan _____-___. Beliau mendapat pengiktirafan kerana kegiatannya dalam bidang ________________.


2. Novel yang saya kaji ialah novel Tragedi Empat Disember. Terdapat beberapa latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Latar masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang ___________________. Contohnya, Pak Widodo dan Antik menyelamatkan Azam dan Razi dengan membawa mereka pulang ke rumah untuk dirawat. Latar masyarakat yang kedua ialah masyarakat yang bekerjasama dalam menjayakan sesuatu. Contohnya, ____________________________________________________________
_______________________________________________. Latar masyarakat yang terakhir ialah masyarakat __________________________________. Azam berbangsa Melayu, Lim berbangsa Cina, Rendra berbangsa India dan Zanawati berbangsa Melayu merupakan sahabat baik.3. Novel yang saya kaji ialah novel Kanang: Cerita Seorang Pahlawan. Terdapat beberapa latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Masyarakat yang percaya kepada adat, pantang larang, petua dan mimpi. Contohnya,___________________________________________________
_______________________________________________. Masyarakat yang ________________________. Contohnya, pegawai pemerintah Kanang pernah tiga kali tidur di hospital menemani Kanang yang terlantar di hospital. Latar masyarakat yang terakhir ialah masyarakat yang tolong-menolong. Contohnya, _______________________________ kerana pengsan setelah mengetahui Kanang cedera dalam operasi.

No comments:

Post a Comment

Hanya untuk bertanya lebih lanjut berkaitan perkara yang tidak difahami.