Wednesday, October 21, 2009

KATA MAJMUK

1. Rangkaian dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu

2. Kata majmuk dieja terpisah kecuali kata majmuk yang dianggap mantap.

3. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit.

4. Kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur-unsur lain. Contoh perkataan tengah hari. Apabila perkataan 'dan' disisipkan menjadi 'tengah dan hari', maksud asal perkataan tengah hari akan berubah.

5. Kata majmuk yang dianggap mantap dan ditulis secara bercantum;

A. antarabangsa B. tandatangan C. pesuruhjaya D. suruhanjaya E. bumiputera
F. jawatankuasa G. sukarela H. kerjasama I. kakitangan J. setiausaha
K. olahraga L. matahari M. beritahu N. warganegara O. tanggungjawab

No comments:

Post a Comment

Hanya untuk bertanya lebih lanjut berkaitan perkara yang tidak difahami.