Wednesday, October 14, 2009

Masalah Yang Dihadapi Oleh Murid Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua.

Tajuk Karangan : Masalah Yang Dihadapi Oleh Murid Atau Pelajar Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua.

Pendahuluan:
Era globalisasi, k-ekonomi, dan keperluan memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) menuntut penguasaan bahasa Inggeris. Hal yang demikian kerana, penguasaan bahasa Inggeris dapat memudahkan kita berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kita mempelajari, dan memberi penekanan serius terhadap penguasaan bahasa Inggeris dalam pendidikan Malaysia, disebabkan bahasa tersebut merupakan medium pencetus teknologi Barat. Penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar amat penting, namun seringkali kita mendapati pelajar Melayu menghadapi masalah dalam penguasaan mata pelajaran tersebut sebagai bahasa kedua mereka. Secara umumnya, dalam karangan ini dihuraikan punca pelajar Melayu lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris, dan beberapa langkah mengatasinya.

1) Kata Kunci Soalan : Masalah ...
2) Ayat Tesis : Seringkali, kita dapati pelajar Melayu menghadapi masalah dalam penguasaan mata pelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua mereka.
3) Jenis Pengenalan :
4) Bentuk Karangan : induktif-deduktif
5) Jumlah Perkataan : 65 perkataan

Isi:
1) Punca
a. Tidak diperaktikkan dalam perbualan harian.
b. Medium pengajaran yang tidak kreatif, dan tidak dikembangkan.
2) Langkah
a. Menanamkan sifat membaca buku dalam bahasa Inggeris sejak dari zaman kanak- kanak.
b. Pengubahsuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran (p&p).
c. Membudayakan penggunaan kamus dan menjadikannya tabiat sepanjang hayat bagi membantu menguasai kemahiran membaca dalam bahasa Inggeris.

Contoh Huraian Isi:
Dato' Dr. Zainal Abidin Wahid seorang tokoh veteran pendidikan menyatakan, kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Melayu disebabkan oleh faktor medium pengajaran yang tidak kreatif dan tidak dikembangkan. Mempelajari bahasa berbeza daripada mempelajari subjek Matematik dan Sains. Hal yang demikian kerana, mata pelajaran tersebut bersifat teknikal dan kefahaman. Bahasa memerlukan pengasahan tabiat dan penguasaan secara berterusan. Pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris selama sebelas tahun, kebanyakannya masih belum mahir bertutur dalam bahasa Inggeris. Seharusnya, isu kelemahan penguasaan bahasa Inggeris tidak timbul, jika sistem pengajaran dan pembelajaran bahasa betul. Pelajar mampu menguasai bahasa Inggeris jika pendekatan dan kaedah digunakan berkesan.

No comments:

Post a Comment

Hanya untuk bertanya lebih lanjut berkaitan perkara yang tidak difahami.